Baggrund for IMP

Copyright © All Rights Reserved

Interpersonal mindfulness denmark

 

MINDFULNESS I RELATIONER

Interpersonal Mindfulness program (IMP)

 

“Touching and being touched, we create our world.”

- Dr.Gregory Kramer, Metta Foundatibon

 

 

Vores liv er net af sociale relationer og kommunikation. I alle relationer, finder vi glæde og anspændthed, vi ønsker, at ting og forhold skal være anderledes: vi ønsker anerkendelse, vi længes og lider. Ofte fungerer vi i vores relationelle liv, som om vi sov; vi bliver trukket hid og did af sympatier og antipatier, af antagelser og vurderinger.

Træning og udvikling af interpersonel mindfulness fører til at være mere fuldt til stede; mere bevidst til stede i forhold til andre og til sig selv.

Interpersonel Mindfulness Programmet sætter rammer for at arbejde med relationel stress. Der trænes tilstedevær, mental ligevægt og ro, som vi kender det fra formel meditation. Disse kvaliteter integreres i træningen direkte ind i vores relationer med andre menneske i dialog omkring forskellige udvalgte temaer.

Træningen giver mulighed for at få oplevelsen af at træde ud af vanemæssige mønstre af relationel reaktivitet, samtidigt med, at man befinder sig ansigt til ansigt med en anden person. Ved hjælp af omhyggeligt guidede og tidsbestemte meditationer, som foregår i par eller i små grupper, bliver deltagerne i stand til at observere de mentale og følelsesmæssige vaner, der normalt er usynlige for os i strømmen af stressende, eller endog behagelig, kommunikation.

Idet IM trænes, fordybes og forankres opstår der naturligt stille koncentration, indsigt, venlighed og medfølelse.

Interpersonel Mindfulness (IM) er udviklet på baggrund af interpersonel meditations praksis, som den er kendt fra Insight Dialogue og lagt til rette med særligt henblik på at blive trænet af deltagere, som tidligere har gennemført et 8-ugers MBSR-kursus. Idet kurset bygger på forudsætningerne, som de er trænet I MBSR, så giver dette kursus mulighed for, at deltagerne kan uddybe deres praksis ved at bringe mindfulness praksis mere fuldtonet ind i relationer til andre mennesker.

Kurset følger manualen for Interpersonel Mindfulness Programmet (IPM). Denne er udviklet af Florence Melo Meyer, Phyllis Hicks og Gregory Kramer i et samarbejde mellem Center For Mindfulness, University of Massachusetts Medical School og Metta Foundation.

 

IMP er udviklet i samarbejde mellem Center for Mindfulness og Metta Foundation og har været under udvikling i mange år indtil det i 2013, var færdigudviklet, som et 8-ugers undervisningprogram. Herunder det aller første færdiguddannede IMP hold 2013, Sevenoaks, Virginia, USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læringsmål

 

• At uddybe træning i mindfulness meditation.

 

• At træne guidelines for øget nærvær i samvær og samspil med andre

 

• At erkende vanemæssige måder, som du reagerer på i forhold til stress og angst i relationer.

 

• At træne sunde, og slippe usunde tankemønstre og handlinger.

 

• At lære måder at lytte til sig selv og andre på med mere koncentration og nærvær.

 

 

IMP træner mindfulness i relationer - meditation i dialog, hvor du på samme tid træner mindfulness indad til og udad til.

 

 

 

Interpersonel Mindfulnes Programmet er et 8 ugers program,

som foruden en ugentlig mødegang a 2½ time, indeholder daglig hjemmetræning af ca. 1 times varighed. Samt en hel dags praksis en lørdag eller søndag midt i forløbet.

 

IMP et fortsætterkursus for dig, som har gennemført et 8-ugers kursus i Mindfulness Based Stress Reduction (mbsr) og/eller har en stabil meditationspraksis.